Eastern Obolo LGA Postal Code / Zip codes (Akwa Ibom State)

Iko and Okoro Ete are the two settlements in the Eastern Obolo LGA (Local Government Area) of Nigeria’s Akwa Ibom State. The postal and zip codes for the two towns are distinct.

The postcodes for Eastern Obolo LGA are listed below.

Iko

Iko’s towns and villages all share the same code:

LocationPostcode
Atabrikang534107
Iko534107
Ikonta534107
Kampa534107

Okoro Ete

The same area code is used throughout Okoro Ete:

LocationPostcode
Akpabom534206
Kampa534206
Ama Ngbuoji534206
Obionga534206
Ama Ngulasi534206
Okoro Inyong534206
Amadaka534206
Okorobilom534206
Atabrikang534206
Okoroete534206
Ayama534206
Okoroiti534206
Bethlehem534206
Okorombakho534206
Elekpon534206
Okoromobolo534206
Elile534206
Okwon Obolo534206
Emere Oke I534206
Otuwene534206
Emere Oke II534206
Ozugbo534206
Emeremen534206
Umauka534206
Eqwennwe534206
Iko534206
Ikonta534206
Iworfe534206

Leave a Comment